Logotip de la Patum
Fotos de Patum Fotos de Patum Fotos de Patum Fotos de Patum Fotos de Patum Fotos de PatumAjuntament de Berga

Unesco

Oficina de turisme

Museu virtual de la patum

Sons de Patum

Sons de Patum

Patronat municipal de la Patum

Botiga de la patum

Aplicació de la Patum per a IPhone disponible al AppStore

Aplicació de la Patum per a Android a Google Play

PATRONAT MUNICIPAL DE LA PATUM

El Patronat Municipal de La Patum és un organisme autònom local que fou constituït el 24 d’abril de 2001 amb la finalitat d’administrar, conservar i coordinar el desenvolupament de la festa de La Patum;  totes les activitats derivades i relacionades estrictament amb les comparses de la festa, les seves actuacions i els seus integrants; vetllar per la bona utilització del nom i la imatge de la celebració; així com tot allò relacionat amb la seva imatge corporativa, publicitària i de difusió i tot allò que, de forma general o específica, inclogui el nom Patum o hi faci referència.

MEMBRES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE LA PATUM

Formen part del Patronat l’Alcalde de la ciutat, que n’és el President; els Regidors de Patum i de Cultura, que en són els vice-presidents primer i segon respectivament; i com a vocals un regidor de cadascun dels partits polítics locals amb representació municipal; quatre caps de colla de La Patum; cinc patumaires (entenent-se per “patumaires”, qualsevol persona que tingui part activa en la Festa, en sentit ampli i general); i un historiador o coneixedor de la festa amb profunditat. El Gerent, amb veu però sense vot, és l’encarregat de gestionar, executar i fer complir els acords del Patronat.

Funció Nom
President Juli Gendrau i Farguell
Sotspresident primer Àngel Guiu i Venturós
Sotspresident segon Maribel Iglesias i Trasserra
Vocal CIU Ramon Bajona i Riu
Vocal PSC Ermínia Altarriba i Gorgas
Vocal CUP Anna Maria Guijarro i Casas
Vocal PP Joan Antoni López i Noguera
Vocal cap de colla Daniel Massana i Cardona
Vocal cap de colla Joan Prat i Navarro
Vocal cap de colla Ramon Prat i Serra
Vocal cap de colla Jordi Capdevila i Carbajo
Vocal patumaire caps de colla Sergi Muntaner i Rafart
Vocal patumaire caps de colla Isaac Gonfaus i Bessa
Vocal patumaire caps de colla Queralt Cortina i Guitó
Vocal patumaire Ajuntament Lluís Molera i Safont
Vocal patumaire Ajuntament Antolí Barra i González
Historiador Vacant
Gerent Albert Rumbo i Soler

 

DOCUMENTACIÓ

Estatuts del Patronat