Tradicionalmente, los encargados de recaudar fondos para la fiesta.
Los Administradores
Los Administradores y Administradoras no son propiamente una comparsa de La Patum, pero juegan un papel destacado en ella. La primera referencia documental en que aparecen es de 1619. Tradicionalmente, su función era la de recaudar fondos per sufragar los gastos de les fiestas de la Octava de Corpus. Son cuatro parejas que representan a los antiguos Cuatro Barrios en que se dividía la ciudad. Actualmente, desempeñan un papel protocolario, y presiden las fiestas desde el balcón del Ayuntamiento.
Administradors
Feixines o capdamunt de la Vila (Fonolls)
Tània Espel Cea i Jordi Cuartielles Guiu
Sant Pere (Esclafidors Rebentats)
Núria Güell Compañó i Pau Sabé Martínez
Centre o Carrer Major (Esclafidors Embotits)
M. Cinta Farguell Baró i Joan Cortina Guitó
Raval (Ravenisses)
Queralt Guiu Venturós i Marc Altarriba Perarnau
Han col·laborat desinteresadament entre altres:
Salvador Vinyes - Anna Parcerisa - Berta Francàs - Albert Rumbo - Ma Dolors Santandreu - Jordi
Cohen - Foto Luigi - Toni Sales - Sílvia Massana - Mireia Ferran - Jordi Plana - Antònia Prat
Pascal Hanrion - KAP
Les despeses tècniques de la web (Informat Picas-Prat, SL),
s'han pogut assumir gràcies a l'aportació de l'Associació La Patum Productors.
Traductors: Steve Pepper, Jaume Fígols