• Noticias
 • Patronato
 • Marca
 • Entorno
 • L’Ajuntament de Berga permetrà l’accés a la ciutadania al balcó consistorial durant els actes de celebració de La Patum de 2018. Es tracta d’una iniciativa inèdita que té l’objectiu de fer que la festa sigui més oberta i participativa per tal que tothom qui ho vulgui tingui l’oportunitat de gaudir de La Patum com no s’havia fet fins ara. La proposta ha estat treballada des de l’àrea de Participació Popular i ha comptat amb el vistiplau de tots els grups polítics de la corporació, així com dels membres del Patronat de La Patum. Enguany, es posarà en marxa una prova pilot del sistema d’accés al balcó per conèixer els avantatges i inconvenients de la proposta formulada. Això farà que els organitzadors puguin obtenir informació útil per a l’elaboració del futur reglament d’ús del balcó consistorial, amb la previsió de tenir-lo enllestit per a La Patum de 2019. La regidora de Patum, Mònica Garcia, ha explicat que “la nostra voluntat, en relació al balcó durant La Patum, era organitzar-lo de forma que es garantissin una major obertura, transparència i possibilitat d’accés públic. En aquest sentit, s’ha treballat des de l’inici de la legislatura i s’ha acordat amb l’oposició i el Patronat de La Patum mantenir la representació institucional al balcó i oferir una part de l’ocupació a les persones que hi estiguin interessades”.

  Nombre de places disponibles i sistemes d’adjudicació

  El consistori berguedà posarà a disposició de la ciutadania un total de 378 places corresponents a les passades de dimecres i dissabte (250), a les Patums completes de dijous i diumenge (100) i a La Patum Infantil (28). Cal destacar, però, que la proposta preveu l’assignació d’una part dels llocs disponibles mitjançant un sorteig públic, mentre que la resta de places seran de lliure accés durant les sortides i les arribades de les passades a la plaça de Sant Pere.

  En el cas de les passades de dimecres i dissabte, l’espai al balcó s’atorgarà en funció de l’ordre d’arribada fins a completar l’aforament, que serà de 50 places per torn. L’obertura del balcó es produirà mitja hora abans de l’inici de les passades, de manera que l’accés al consistori durant la passada de dimecres al migdia es realitzarà a partir de les 11:30h, mentre que en les passades de dimecres i dissabte a la tarda es produirà a les 19:30h i a les 19:00h, respectivament. D’altra banda, també es podrà ocupar el balcó per veure l’arribada de les comparses i els últims salts de Patum de les passades. En aquest cas, l’accés s’obrirà un cop hagin finalitzat els Tirabols a la plaça de Sant Joan. El control d’accés a l’edifici de l’ajuntament es realitzarà, des de l’entrada principal, mitjançant l’entrega de tiquets numerats per evitar sobrepassar l’aforament establert. Només s’entregarà un tiquet per persona, encara que també es permetrà la reposició de llocs quan les persones hagin desocupat el balcó abans de la finalització de l’acte.

  Per altra banda, la proposta d’accés al balcó contempla la utilització del sistema del sorteig per designar el centenar de places lliures que hi haurà durant el 3r i el 4t salt de La Patum completa de dijous i de diumenge, ja que durant els primers dos salts l’espai estarà ocupat per les autoritats, els representants polítics i els convidats del consistori. En aquest cas, se sortejaran 50 places, 25 en cada cas, ja que la resta de llocs correspondran als acompanyants dels guanyadors del sorteig. Per tant, només es permetrà un acompanyant per guanyador o guanyadora.

  En el cas de La Patum Infantil es disposarà de 28 places, de les quals se’n sortejaran 14. El sorteig s’adreça a nens i nenes de 3 a 14 anys i els seus acompanyants hauran de complir una sèrie de requisits. Per exemple, si l’infant que hagi obtingut la plaça té de 3 a 7 anys, haurà d’estar acompanyat per una persona major de 18 anys. En canvi, si té entre 8 i 14 anys, podrà portar a un acompanyant que tingui entre 3 i 14 anys, però es requerirà la presència d’una persona adulta responsable que els acompanyarà i haurà d’esperar-los a la sala contigua del balcó, és a dir, a la Sala d’Agermanaments.

  Procés d’inscripció per participar al sorteig

  La participació al sorteig d’accés al balcó es podrà fer presencial o telemàticament. D’una banda, les persones interessades podran realitzar les seves sol·licituds adreçant-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situada a la planta baixa de l’Ajuntament de Berga, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i els dilluns de 5 a 7 de la tarda. D’altra banda, també es podrà tramitar la petició a través d’Internet emplenant el formulari corresponent a la instància genèrica disponible al portal web municipal en aquest enllaç.

  El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert del 7 al 10 de maig fins a les 2 del migdia. Un cop feta la inscripció, els participants rebran una còpia del document de sol·licitud amb un número corresponent al registre d’entrada de la seva petició. Es tracta d’un nombre de quatre xifres que serà el número que s’utilitzarà per assignar les places del sorteig. Cal recordar que les inscripcions les haurà d’efectuar la persona interessada i no es permetrà la inscripció de terceres persones.

  En el cas de les sol·licituds referents a La Patum Infantil, hauran de ser efectuades per una persona major d’edat, actuant en representació de l’infant i hauran de presentar el llibre de família. A més, cada sol·licitant només podrà realitzar una inscripció, de manera que la persona que formuli més d’una instància quedarà exclosa del sorteig a través de l’anul·lació automàtica de totes les peticions que hagi registrat. Per tant, en el cas de voler participar en el sorteig de les places del balcó de les Patums completes de dijous i La Patum Infantil, caldrà tramitar-ho conjuntament i especificar-ho en l’apartat “Sol·licito” de la instància genèrica.

  Si el nombre de sol·licituds rebudes és inferior al nombre de places disponibles s’assignaran les places al balcó sense necessitat de sorteig.

  Descripció del procediment del sorteig

  El sorteig serà públic i se celebrarà el divendres, 11 de maig, a les 6 de la tarda a la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Berga. Per fer-ho, es constituirà una Mesa de Sorteig formada per un representant de cada grup del plenari municipal, un representant del Patronat de La Patum, l’alcaldessa i la tècnica de Participació Popular.

  El sistema de repartiment de les places del balcó consistorial es dividirà en dues fases. Primerament, se sortejaran les 50 places dels balcons de les Patums completes de dijous, 31 de maig i de diumenge, 3 de juny. Per fer-ho, es faran dues extraccions i s’utilitzaran 10 boles numerades del 0 al 9. Aquestes boles s’introduiran en una bossa i posteriorment, se’n trauran 4 de forma consecutiva, d’un número corresponent al número de registre de la primera sol·licitud a l’última referent a la petició de places del balcó de La Patum. La primera xifra extreta correspondrà a les unitats, la segona a les desenes, la tercera a les centenes i la quarta a les unitats de miler. En cas que el nombre de l’extracció de les boles no coincideixi amb el número de registre d’una instància sol·licitant una plaça en el balcó consistorial, es tindrà en compte el següent número registrat amb aquesta motivació. A partir d’aquest número es distribuiran les places del balcó en ordenació consecutiva i ascendent. Posteriorment, es repetirà el procés per repartir els 14 llocs de La Patum Infantil de divendres, 1 de juny.

  L’assignació de les places serà nominal i intransferible i no es permetrà l’intercanvi del dia assignat en el cas de les Patums completes de dijous i diumenge. A partir del número de registre més alt que s’hagi assignat, s’iniciarà una llista d’espera per a la reposició de les places vacants en cas que es produeixi la renuncia d’alguna de les persones que hagi obtingut una plaça o en cas que no compleixi algun dels requisits esmentats anteriorment.

  El resultat del sorteig es farà públic el mateix divendres, 11 de maig, al web de l’Ajuntament de Berga (www.ajberga.cat), als perfils oficials de les xarxes socials del consistori (Facebook, Twitter i Instagram) i al tauler d’anuncis municipal situat davant de la recepció de l’Ajuntament. A més, també es comunicarà el resultat a les persones guanyadores, telefònicament. Les renuncies es podran fer fins al divendres, 25 de maig a les 2 del migdia, enviant un correu electrònica a l’adreça participacio@ajberga.cat o trucant a l’àrea de Participació Popular al telèfon 93.821 43 33.

  Consideracions i obligacions dels guanyadors del sorteig

  Les persones que accedeixin al balcó de l’Ajuntament de Berga hauran de personar-se puntualment a l’hora i el lloc indicats pels responsables de l’organització. A més, hauran d’acreditar-se mitjançant la presentació del DNI i en el cas dels menors d’edat, hauran de presentar l’autorització corresponent del pare, mare o tutor/a legal.

  No es permetrà l’accés al balcó un cop hagi començat l’acte. Si quan s’ha iniciat l’acte, la persona decideix abandonar el balcó i sortir de les dependències del consistori, no es permetrà el seu accés de nou.

  En tots els casos, les persones que accedeixin a l’Ajuntament tan a les Patums completes com a les passades, hauran de mostrar un comportament adequat, adient i de respecte envers la institució mentre es trobin dins de l’edifici consistorial. En cas contrari, es procedirà a la seva expulsió.
  Publicat el 30/04/2018
  Berga distribuirà entre la ciutadania un 12% dels salts de Plens de La Patum a través d’un sorteig públic que se celebrarà l’11 de maig. Enguany, es repetirà la iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Berga l’any passat quan va realitzar la gestió dels salts i que aquest any ha estat adoptada per la comparsa de Plens i Maces responent al reglament de règim intern de la comparsa en què es detalla que un 10% dels salts s’atorgaran per sorteig. Aquesta proposta també inclou la formació de les persones que hagin guanyat el sorteig a través d’una sessió sobre seguretat i organització del salt de Plens. En aquest sentit, la regidora de Patum, Mònica Garcia, ha explicat que “cada comparsa ha escollit els mecanismes de participació que ha considerat oportú per facilitar l’acostament de totes les persones a les seves activitats durant La Patum i que han quedat reflectits en els reglaments de règim intern que es publicaran properament al web oficial de La Patum”.

  Així doncs, dels 400 salts disponibles, la comparsa en gestionarà 320 de forma directa i en cedirà 40 pel sorteig. Als 40 salts esmentats també caldrà sumar-ne 8 que corresponen als membres de l’equip de govern de la CUP (6) i als regidors del grup municipal d’ERC (2). Els 32 salts restants quedaran exclosos del sorteig, ja que, corresponen als regidors de l’oposició dels grups del PDeCAT (6), ERC (1), PSC (1) i ICV (1), al personal del consistori (19) i a les parelles d’administradors d’enguany (4). En resum, durant La Patum de 2018 se sortejaran 48 salts destinats a persones que no hagin fet mai de ple. D’aquesta manera es garantirà una major accessibilitat als saltadors novells que vulguin participar d’un dels moments més rellevants de la festa. Per fer-ho, els saltadors i els seus acompanyants hauran de ser majors de 18 anys i hauran d’assistir a una sessió de formació impartida pels membres de la comparsa per realitzar el salt de Plens amb seguretat.

  Com participar al sorteig de salts de Plens?

  Les persones interessades en obtenir un salt de Plens per a La Patum de 2018 hauran de formalitzar la inscripció mitjançant una instància genèrica. La tramitació es podrà fer presencialment a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament de Berga, o també es podrà fer per Internet completant el formulari disponible al web municipal. En l’apartat “Sol·licito” del document esmentat caldrà especificar la motivació de la sol·licitud, així com el nom, cognoms i DNI de la persona que actuarà d’acompanyant del saltador.

  El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert del 7 al 10 de maig fins a les 2 del migdia. L’horari d’atenció al públic de l’OAC per a les persones que tramitin la instància presencialment serà de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia i el dilluns, de 5 a 7 de la tarda.

  Un cop finalitzada la inscripció, els participants obtindran una còpia del document de sol·licitud en què apareix un número que fa referència al registre d’entrada de la seva petició. Aquest número estarà format per quatre xifres i serà el que s’utilitzarà per assignar els salts mitjançant el sorteig.

  Les inscripcions només les podran realitzar les persones interessades en obtenir un salt de Plens i no es permetrà la inscripció de terceres persones. A més, cada sol·licitant podrà tramitar una única inscripció, de manera que la persona que formuli més d’una instància quedarà exclosa del sorteig a través de l’anul·lació automàtica de totes les peticions que hagi registrat. Tanmateix, després de la celebració del sorteig es realitzarà el creuament de dades dels guanyadors del sorteig públic i del registre de saltadors de la comparsa de Plens i Maces per tal de comprovar que no hagin saltat en els darrers 10 anys.

  En el cas que el nombre de sol·licituds sigui menor al nombre de salts disponibles, es procedirà a l’assignació directa dels salts entre les persones sol·licitants. Els salts sobrants, se cediran a la comparsa per a què els puguin autogestionar equitativament. Per últim, els participants no podran escollir el salt, ja que aquest serà assignat a través del procediment establert en el sorteig.

  Assignació dels salts de Plens

  El sorteig es farà el divendres, 11 de maig, a les 6 de la tarda, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Berga. Primerament, es procedirà a la constitució de la Mesa de Sorteig que estarà formada per un representant de cada grup polític municipal del consistori, un representant del Patronat de La Patum, l’alcaldessa de la ciutat i la tècnica de Participació Popular.

  El sistema acordat pel repartiment de salts es dividirà en dues fases. En primer lloc, se sortejaran els dos salts del dijous, 31 de maig, en dues tandes de 12 salts cadascuna. Per fer-ho, s’utilitzaran 10 boles numerades del 0 al 9. Aquestes boles s’introduiran en una bossa i després, se’n trauran 4 de forma consecutiva, d’un número corresponent al nombre de registre de la primera sol·licitud a l’última referent a la petició de salts de Plens. La primera xifra extreta correspondrà a les unitats, la segona a les desenes, la tercera a les centenes i la quarta a les unitats de miler. En cas que el nombre de l’extracció de les boles no coincideixi amb el número de registre d’una instància sol·licitant d’un salt de Plens, es tindrà en compte el següent número registrat amb aquesta motivació. A partir d’aquest número es distribuiran els salts de Plens en ordenació consecutiva i ascendent. A continuació, es repetirà el procés per repartir els salts de diumenge, 3 de juny. En aquest cas, també es faran dues extraccions per repartir les 24 places corresponents al primer i segon salt de diumenge, respectivament.

  A partir del número de registre més alt al qual s’hagi assignat un salt de Plens, s’iniciarà una llista de reposició per a cobrir les places vacants en cas que es produeixi la renuncia d’alguna de les persones que hagi obtingut un salt del sorteig o en cas de d’incomplir algun dels requisits exigits per fer el salt.

  El resultat del sorteig es donarà a conèixer el mateix divendres a través del portal web municipal (www.ajberga.cat). A més, també es publicarà el resultat als perfils oficials de les xarxes socials gestionades pel consistori (Facebook, Twitter i Instagram) i es penjarà al tauler d’anuncis municipal, situat davant de la recepció de l’Ajuntament. Tanmateix, es comunicarà telefònicament el resultat del sorteig a les persones que hagin resultat agraciades. Les renuncies dels salts podran efectuar-se fins al dimarts, 15 de maig, a les 2 del migdia, enviant un correu electrònica a l’adreça participacio@ajberga.cat o trucant a l’àrea de Participació Popular al telèfon 93.821 43 33.

  Formació i obtenció del salt

  Les persones que hagin resultat guanyadores del sorteig i els seus acompanyats hauran d’assistir obligatòriament a la formació que es portarà a terme durant el cap de setmana del 19 i el 20 de maig, de 5 a 6 de la tarda a la plaça de la Ribera, tot i que el punt de trobada establert serà a la plaça de Sant Pere. La no assistència a la sessió informativa suposarà la renuncia al salt. La formació es realitzarà en dos torns en funció del dia del salt atorgat. El dissabte, 19 de maig, es farà pels saltadors i acompanyants del dijous, mentre que el diumenge, 20 de maig, serà pels guanyadors i acompanyants de diumenge.

  El mateix dia del salt de Plens hauran de personar-se juntament amb el seu acompanyant a la zona de vestidors de Plens, situada a la plaça de la Ribera. En funció del salt assignat, caldrà presentar-s’hi el dijous o el diumenge, a 2/4 de 9 del vespre. Allà, hauran de mostrar el DNI per confirmar les dades de les persones que hagin obtingut el salt. Posteriorment, se’ls hi entregarà el tiquet del salt que serà nominal i intransferible i després hauran de lliurar-lo en el moment de la recollida del material per fer el salt. Serà imprescindible aportar el DNI per l’entrega del material, així com per vestir-se. D’altra banda, no es permetrà l’intercanvi de salts entre les persones que hagin obtingut un salt per sorteig, ni tampoc es podrà cedir a terceres persones que no hagin fet la sol·licitud corresponent.

  Obligacions i consideracions

  Per últim, els vestidors de Plens tindran potestat per retirar el salt a les persones que no mostrin un comportament adequat o no es trobin en les condicions òptimes per efectuar el salt. Així, doncs, els salts que per retirada o per falta d’assistència hagin quedat vacants, passaran a ser autogestionats per la mateixa comparsa de Plens i Maces.

  Publicat el 29/04/2018
  Falten poc més de dos mesos per a l’inici de la celebració de La Patum i mica en mica es van desvetllant diversos detalls relacionats amb la festa berguedana. Un dels elements d’interès que es donarà a conèixer aquest cap de setmana serà la selecció de les obres finalistes per triar els cartells anunciadors de l’edició d’enguany. En aquesta ocasió, el 44è Concurs de Cartells de La Patum ha rebut un total de 55 propostes, el que suposa un augment del 41% de la participació respecte l’any anterior, ja que el 2017 es van presentar 39 cartells.

  La regidora de Cultura i Patum, Mònica Garcia, ha destacat l’alta participació i la varietat de cartells presentats. Segons ha dit, “sembla ser que les mesures que s’han anat implementant en les últimes edicions van donant fruit i fomentant la participació. Aquest any s’ha augmentat la dotació econòmica a petició del Patronat de La Patum i pensem que ha generat un efecte positiu. Per altra banda, hem trobat una gran varietat d’estils i d’autors en els cartells presentats, amb obres trencadores a nivell d’estil i temàtica i també amb una forta presència d’autors novells”.

  Del 25 de març al 8 d’abril, l’Oficina de Turisme de Berga (C/ dels Àngels, 7) acollirà les obres finalistes que han estat seleccionades pel Jurat Qualificador. Els lemes dels cartells que se sotmetran a votació popular són: ‘Des de dins’, ‘Emocions’, ‘Llibertat’ (Som cultura), ‘Patública’ i ‘Una banya de bou i encara més coses’. El procés de votació es realitzarà de forma presencial, però caldrà identificar-se mostrant el DNI, ja que només s’acceptarà un vot per persona. La proposta que hagi aconseguit sumar el major nombre de vots es convertirà en el cartell anunciador de les festes del Corpus. La decisió es donarà a conèixer públicament el diumenge, 13 de maig, durant la celebració del tradicional Ple Extraordinari de l’Ascensió. L’autor o l’autora de l’obra guanyadora rebrà un premi de 1.000€, mentre que l’accèssit s’emportarà 300€.

  Paral·lelament, també s’ha obert el període per triar el cartell de La Patum Infantil. En aquest cas, però, el sistema d’elecció de les obres finalistes és diferent perquè en aquest certamen hi prenen part els infants de cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior de primària de les escoles de Berga. En aquest sentit, cada centre ha de presentar un màxim de 5 treballs de cada grup-classe de l’escola. Posteriorment, el Jurat Qualificador s’encarrega de seleccionar els cartells premiats escollint el primer, segon i tercer premi i l’accèssit de cada categoria. Del primer i segon premi de cada categoria en sortirà el cartell anunciador que també serà sotmès a votació popular a l’Oficina de Turisme de Berga, que romandrà oberta d’11 del matí a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda, a excepció del dilluns de Pasqua (2 d’abril). Els lemes dels cartells de La Patum Infantil són: ‘Gegant’, ‘El salt de Maces’, ‘Sortint de la Maça’, ‘La Guita encesa’, ‘La Patum en quadrícula’ i ‘Petjades de pólvora’.

  El Jurat Qualificador d’aquest any ha estat format per: Mònica Garcia Llorens, regidora de Cultura i Patum de l’Ajuntament de Berga; Pol Casadesús Pont, dissenyador gràfic, aficionat a la fotografia i guanyador del Concurs de Cartells de La Patum de 2017; Francesc Cabra Juhe, graduat en disseny i màster en direcció d’art per l’Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona (Elisava); Teona Khomasuridze, fotògrafa i sòcia de l’AFTDAO; Lluís Molera Safont, patumaire i membre del Patronat Municipal de La Patum del 2009 al 2017 i Jordi Alberich Farràs, artista de l’escola de Joan Ferrer, membre del grup de pintors Verdaguer 7 i pastisser de professió.

  Finalment, totes les obres que han format part del certamen s’exposaran del 13 de maig al 10 de juny a la Sala Casino, situada a la Ronda de Queralt, número 15 de Berga. D’aquesta manera es pretén donar visibilitat als artistes que han participat en el concurs i es mostrarà la gran diversitat de tècniques i estils utilitzats pels candidats d’aquest any.
  Publicat el 24/03/2018
  La Patum accessible registra més de 1.500 usuaris i usuàries en 10 anys per veure la festa des de l’empostissat de la Pl. St. Pere
  Berga proposa una Patum participativa i oberta a totes les expressions patumaires
  L’Ajuntament de Berga aprova la celebració de La Patum que es farà del 30 de maig al 3 de juny de 2018
  Han col·laborat desinteresadament entre altres:
  Salvador Vinyes - Anna Parcerisa - Berta Francàs - Albert Rumbo - Ma Dolors Santandreu - Jordi
  Cohen - Foto Luigi - Toni Sales - Sílvia Massana - Mireia Ferran - Jordi Plana - Antònia Prat
  Pascal Hanrion - KAP
  Les despeses tècniques de la web (Informat Picas-Prat, SL),
  s'han pogut assumir gràcies a l'aportació de l'Associació La Patum Productors.
  Traductors: Steve Pepper, Jaume Fígols