El component fonamental.
Els Músics
Els músics són un component fonamental de la Festa, sobretot des de finals del segle XIX, quan les diferents melodies es van anar incorporant a La Patum. Actualment no es concep La Patum sense les músiques interpretades per la Cobla Pirineu, la Cobla Ciutat de Berga i la Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga.
La major part de la música de la Festa és de caràcter popular; es tracta d’una música senzilla i en algun aspecte única i genial. Entre els músics patumaires cal destacar la figura de Joaquim Serra i Farriols, el ‘Quimserra’ (Berga, 1834-1906), autor de les músiques dels Turcs i Cavallets, els Plens i els Nans Nous. Ell fou qui va canviar radicalment el panorama musical de La Patum, modernitzant-lo definitivament.
També cal fer esment de Ricard Cuadra i Camprubí (Berga 1951-1997), que va organitzar el Concert de Música Oblidada de la Patum el 1993 per recuperar antigues peces que ja no s’interpretaven. L’èxit assolit amb la reintroducció, sense proposar-s’ho, d’obres que feia dècades que s’havien arraconat, va fer que aquest concert tingués continuïtat el 1995 i el 1997, amb la recuperació de noves partitures. La seva prematura mort, el mateix 1997, va fer que s’instituís el Memorial Ricard Cuadra, que continua la tasca que ell va deixar inacabada amb un concert anual el dissabte de la Santíssima Trinitat.
Han col·laborat desinteresadament entre altres:
Salvador Vinyes - Anna Parcerisa - Berta Francàs - Albert Rumbo - Ma Dolors Santandreu - Jordi
Cohen - Foto Luigi - Toni Sales - Sílvia Massana - Mireia Ferran - Jordi Plana - Antònia Prat
Pascal Hanrion - KAP
Les despeses tècniques de la web (Informat Picas-Prat, SL),
s'han pogut assumir gràcies a l'aportació de l'Associació La Patum Productors.
Traductors: Steve Pepper, Jaume Fígols