Tradicionalment, els encarregats de recaptar diners per pagar la Festa.
Els Administradors
Els Administradors i Administradores no són pròpiament una comparsa de La Patum, però sí que hi tenen un paper important.
La primera referència documental d'aquestes figures data de 1619. Tradicionalment, la seva tasca era la de recaptar fons per pagar les despeses de les festes de l'Octava de Corpus.
Són quatre parelles que representen els antics Quatre Barris en que es dividia la ciutat. Actualment, tenen un paper protocol·lari, presidint les festes des del balcó de l'Ajuntament.

Administradors
Feixines o capdamunt de la Vila (Fonolls)
Tània Espel Cea i Jordi Cuartielles Guiu
Sant Pere (Esclafidors Rebentats)
Núria Güell Compañó i Pau Sabé Martínez
Centre o Carrer Major (Esclafidors Embotits)
M. Cinta Farguell Baró i Joan Cortina Guitó
Raval (Ravenisses)
Queralt Guiu Venturós i Marc Altarriba Perarnau
Han col·laborat desinteresadament entre altres:
Salvador Vinyes - Anna Parcerisa - Berta Francàs - Albert Rumbo - Ma Dolors Santandreu - Jordi
Cohen - Foto Luigi - Toni Sales - Sílvia Massana - Mireia Ferran - Jordi Plana - Antònia Prat
Pascal Hanrion - KAP
Les despeses tècniques de la web (Informat Picas-Prat, SL),
s'han pogut assumir gràcies a l'aportació de l'Associació La Patum Productors.
Traductors: Steve Pepper, Jaume Fígols