• Notícies
 • Patronat
 • Marca
 • Entorn
 • Qui en forma part
  Formen part del Patronat l’Alcaldessa de la ciutat, que n’és la Presidenta; els Regidors de Patum i de Cultura, que en són els vice-presidents primer i segon respectivament; i com a vocals un regidor de cadascun dels partits polítics locals amb representació municipal; quatre caps de colla de La Patum; i sis patumaires (entenent-se per “patumaires”, qualsevol persona que tingui part activa en la Festa, en sentit ampli i general). El Gerent, amb veu però sense vot, és l’encarregat de gestionar, executar i fer complir els acords del Patronat.
  Han col·laborat desinteresadament entre altres:
  Salvador Vinyes - Anna Parcerisa - Berta Francàs - Albert Rumbo - Ma Dolors Santandreu - Jordi
  Cohen - Foto Luigi - Toni Sales - Sílvia Massana - Mireia Ferran - Jordi Plana - Antònia Prat
  Pascal Hanrion - KAP
  Les despeses tècniques de la web (Informat Picas-Prat, SL),
  s'han pogut assumir gràcies a l'aportació de l'Associació La Patum Productors.
  Traductors: Steve Pepper, Jaume Fígols