• Notícies
 • Patronat
 • Marca
 • Entorn
 • L’Ajuntament de Berga ha assumit la responsabilitat de gestionar la comparsa dels Plens durant la propera Patum, que es farà del 14 al 18 juny. La decisió es va donar a conèixer durant el Ple de l’Ascensió de diumenge i ha estat motivada pel conflicte intern que va comportar l’expulsió de tres dels membres de la colla durant el passat mes de gener, així com per l’incompliment de la comparsa a l’hora d’adaptar els reglaments interns i efectuar la ratificació del cap de colla, tal com han fet les altres comparses participants a la festa. Així, doncs, l’equip de govern basarà la gestió de la comparsa en tres eixos: l’assignació de tasques tècniques de la colla, el repartiment de salts i la gestió d’incidències sorgides durant el desenvolupament de la festa.

  D’una banda, el consistori s’encarregarà de distribuir la responsabilitat de les tasques habituals entre els membres de la comparsa. Per tant, es designarà a les persones que hauran de vetllar per la seguretat dels salts a la plaça, la confecció de les carotes i l’entrega de la indumentària i el material necessari per a la realització dels salts, etc. L’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha dit que l’Ajuntament confia en la capacitat de la plantilla a l’hora de portar a terme aquestes funcions i, per això, properament es farà una reunió entre el consistori i la plantilla per a concretar les designacions.

  D’altra banda, l’Ajuntament es farà càrrec dels 400 salts de Plens disponibles durant la propera Patum. A hores d’ara, el consistori està treballant per a definir el sistema més adequat per a garantir una distribució més equitativa i oberta. Tot i això, no es contempla la possibilitat de sortejar la totalitat dels salts, ja que segons Venturós, això aniria en detriment de la responsabilitat adquirida pels membres de la colla, tenint en compte la seva implicació en l’organització de la festa.

  Tanmateix, l’absència de la figura del cap de colla farà que el consistori assumeixi la presa de decisions i la resolució de qualsevol tipus de problemàtica que pugui sorgir durant la celebració al voltant de la colla. En aquest sentit, l’alcaldessa confia en el bon desenvolupament de la festa, ja que de manera contrària, “s’estaria atacant directament a La Patum i no als representants d’aquesta”.

  Venturós també ha destacat que l’Ajuntament sempre ha estat partidari d’esgotar la via del diàleg per a evitar una resolució judicial del conflicte. Tot i això, les impugnacions trameses per la comparsa dels Plens en relació a les sessions extraordinàries del Patronat Municipal de La Patum dels dies 1 i 17 de febrer en què es va acordar la redacció i adaptació dels reglaments de règim intern de les comparses i el procés de ratificació dels respectius caps de colla, ha requerit un assessorament legal extern per a conèixer el grau d’intervenció del consistori en l’afer. Aquesta consulta ha determinat que l’Ajuntament és l’òrgan que reconeix la responsabilitat dels caps de colla, però en cap cas pot incidir en la composició de les comparses. Per això, la plantilla dels Plens estarà formada per 22 titulars, entre els que no s’inclouen els tres expulsats, però sí els seus substituts. Per tant, l’Ajuntament no té competències per a requerir la readmissió dels expulsats amb caràcter retroactiu.

  Així mateix, la regidora de Patum, Mònica Garcia, ha afirmat que el conflicte ha posat sobre la taula les mancances estructurals del Patronat de la Patum. Per això, ha dit, “caldrà treballar per a millorar-ne el seu funcionament amb l’objectiu de realitzar un treball més plural i específic a l’hora de tractar tots els aspectes relacionats amb la festa”. Amb tot, Garcia ha destacat la feina realitzada durant els darrers mesos pels membres del Patronat a l’hora de “salvaguardar els interessos dels berguedans i fer que la festa sigui més transparent”.

  Per últim, l’equip de govern és conscient que la gestió del conflicte no és senzilla i que la presa de decisions comporta renuncies que no sempre són compartides per totes les parts implicades, ni tal sols pel conjunt del plenari municipal. Tot i això, ha comentat que tampoc s’ha produït una oposició frontal ni una alternativa ferma entorn a les mesures adoptades. Finalment, l’alcaldessa ha insistit en la idea de convertir la problemàtica en una oportunitat de canvi i s’ha mostrat ferma en la voluntat de continuar amb el procés de transparència iniciat al voltant de La Patum. Per això, un cop finalitzada La Patum, es treballarà amb la comparsa dels Plens per a l’elaboració dels reglaments de règim intern i per a l’elecció d’un cap de colla.
  Publicat el 1/06/2017
  La Patum accessible registra més de 1.500 usuaris i usuàries en 10 anys per veure la festa des de l’empostissat de la Pl. St. Pere
  Berga proposa una Patum participativa i oberta a totes les expressions patumaires
  L’Ajuntament de Berga aprova la celebració de La Patum que es farà del 30 de maig al 3 de juny de 2018
  Han col·laborat desinteresadament entre altres:
  Salvador Vinyes - Anna Parcerisa - Berta Francàs - Albert Rumbo - Ma Dolors Santandreu - Jordi
  Cohen - Foto Luigi - Toni Sales - Sílvia Massana - Mireia Ferran - Jordi Plana - Antònia Prat
  Pascal Hanrion - KAP
  Les despeses tècniques de la web (Informat Picas-Prat, SL),
  s'han pogut assumir gràcies a l'aportació de l'Associació La Patum Productors.
  Traductors: Steve Pepper, Jaume Fígols