• Notícies
 • Patronat
 • Marca
 • Entorn
 • Els controls previstos als accessos de la plaça de Sant Pere per impedir l’entrada de motxilles durant la Patum completa de dijous, no es van realitzar a causa de l’absència del personal de l’empresa de seguretat privada contractada per a dur a terme aquesta tasca. Inicialment, es preveia realitzar controls en tots els accessos naturals de la plaça per a fer efectiva la prohibició d’accedir-hi amb motxilles que dificultessin el desenvolupament habitual de la festa. La no assistència del personal de l’empresa va fer replantejar la mesura als cossos de seguretat de la ciutat i es va decidir habilitar un sol control a la plaça Doctor Saló, on agents de la Policia Local i membres de Protecció Civil van revisar les bosses i motxilles dels assistents per evitar l’entrada de vidre i reduir-ne la de plàstic, llaunes i d’altres elements que poguessin suposar un perill per a les comparses i també pels patumaires que gaudeixen de la festa.

  L’empresa de seguretat havia realitzat tasques similars de forma satisfactòria en edicions anteriors de la festa, però aquesta vegada no ha estat així. De fet, de tots els treballs de control i vigilància assignats només van fer la supervisió de l’accés a la zona de l’empostissat reservat a les persones amb mobilitat reduïda i als mitjans de comunicació encarregats d’enregistrar i retransmetre La Patum. Aquesta feina només comportava l’assistència de dos membres per a coordinar l’accés d’aquesta zona situada a les a escales de La Berruga. La resta de tasques van ser assumides pels agents de la Policia Local i els membres de Protecció Civil, fet que va comportar la reorganització de la feina programada per a garantir la seguretat de la festa.

  L’Ajuntament de Berga ha requerit a l’empresa que compleixi amb els serveis de seguretat estipulats en el contracte i també ha demanat les credencials i la titulació de les persones contractades per assegurar-se que desenvolupen les tasques previstes per a obtenir un servei adequat a les característiques de La Patum. De moment, però, els membres de l’empresa han desenvolupat les feines relacionades amb La Patum Infantil i s’espera que continuïn exercint les seves funcions durant la resta de dies de celebració de la festa. Per tant, el diumenge es preveu poder posar en marxa el dispositiu de controls a tots els accessos de la plaça de Sant Pere, tal com s’havia planificat aplicar abans de l’inici de La Patum completa de dijous.
  Publicat el 16/06/2017
  La Patum accessible registra més de 1.500 usuaris i usuàries en 10 anys per veure la festa des de l’empostissat de la Pl. St. Pere
  Berga proposa una Patum participativa i oberta a totes les expressions patumaires
  L’Ajuntament de Berga aprova la celebració de La Patum que es farà del 30 de maig al 3 de juny de 2018
  Han col·laborat desinteresadament entre altres:
  Salvador Vinyes - Anna Parcerisa - Berta Francàs - Albert Rumbo - Ma Dolors Santandreu - Jordi
  Cohen - Foto Luigi - Toni Sales - Sílvia Massana - Mireia Ferran - Jordi Plana - Antònia Prat
  Pascal Hanrion - KAP
  Les despeses tècniques de la web (Informat Picas-Prat, SL),
  s'han pogut assumir gràcies a l'aportació de l'Associació La Patum Productors.
  Traductors: Steve Pepper, Jaume Fígols