• Notícies
 • Patronat
 • Marca
 • Entorn
 • L’Ajuntament de Berga ha aprovat la proposta de nomenament dels nous membres del Patronat de La Patum durant la sessió ordinària del Ple de la Corporació corresponent al mes de setembre de 2017. L’aprovació de la nova composició del Patronat de La Patum s’ha fet d’acord amb l’article 9 dels estatuts d’aquest òrgan de participació sectorial en què s’estableix la necessitat de renovar a la meitat dels seus membres vocals cada quatre anys, a excepció dels regidors que són renovats de forma automàtica fins a esgotar la legislatura. La proposta també inclou el nomenament de les persones que actuaran com a suplents durant les sessions del Patronat en absència dels membres titulars. Després de l’aprovació esmentada, la Junta General del Patronat de la Patum estarà integrada pels següents membres de dret fins a la propera renovació i aprovació prevista pel 2019.

  Publicat el 8/09/2017
  La Patum accessible registra més de 1.500 usuaris i usuàries en 10 anys per veure la festa des de l’empostissat de la Pl. St. Pere
  Berga proposa una Patum participativa i oberta a totes les expressions patumaires
  L’Ajuntament de Berga aprova la celebració de La Patum que es farà del 30 de maig al 3 de juny de 2018
  Han col·laborat desinteresadament entre altres:
  Salvador Vinyes - Anna Parcerisa - Berta Francàs - Albert Rumbo - Ma Dolors Santandreu - Jordi
  Cohen - Foto Luigi - Toni Sales - Sílvia Massana - Mireia Ferran - Jordi Plana - Antònia Prat
  Pascal Hanrion - KAP
  Les despeses tècniques de la web (Informat Picas-Prat, SL),
  s'han pogut assumir gràcies a l'aportació de l'Associació La Patum Productors.
  Traductors: Steve Pepper, Jaume Fígols