• Notícies
 • Patronat
 • Marca
 • Entorn
 • La música és un element imprescindible de La Patum i abans que se sentin els primers compassos que indiquen l’inici de la festa, els berguedans i les berguedanes tenen una cita ineludible que és el concert del Memorial Ricard Cuadra. L’esdeveniment que es farà el dissabte, 10 de juny, arriba a la vintena edició i estarà dedicat als solistes berguedans. En concret, una tretzena de músics de la comarca i també de fora que han completat la seva formació musical a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), interpretaran peces composades per diversos autors com per exemple: Frederic Mompou, Àlex Martínez, Sergi Cuenca, Robert Agustina, Llibert Fortuny, Artur Martínez, Roger Belmonte, Artur Belmonte i Albert Guinovart. Tal i com explica Pep Moneo, responsable del Memorial Ricard Cuadra, “l’entitat ha decidit impulsar el talent berguedà dels joves músics de la comarca com a aposta de futur de l’esdeveniment”.

  La Banda del Memorial serà l’encarregada de realitzar l’acompanyament musical dels intèrprets que portaran el pes de la primera part de l’actuació que inclou una desena d’obres, algunes de les quals són noves i d’altres han estat recuperades de l’arxiu del Memorial. Els protagonistes del concert d’aquest any seran: Sara Subirana (acordió), Judit Marmi (clarinet), Martí Villegas (fiscorn), Mariona Casellas i Marc Garcia (piano), Denis Rojo (saxòfon i flabiol), Rosa Rodríguez, Jordi Boixader i Ariadna Just (saxòfon), Joan Sala (tenora), Guillem Cardona (trompeta), Francesc Planella (violí) i Laura Masferrer (violoncel).

  Com és habitual, durant la segona part del concert els músics tocaran un salt complet de Patum de les versions de J.B. Lambert i Ricard Cuadra.

  L’acte es farà a les 10 de la nit a la plaça de Sant Pere i en cas de mal temps, l’actuació es traslladarà al Teatre Municipal de Berga. Les entrades tenen un preu de 15€ amb cadira inclosa i 10€ per a les persones que assisteixin al concert a peu dret. L’esdeveniment s’inclou dins del programa d’actes de La Patum i està organitzat pel Memorial Ricard Cuadra i l’Ajuntament de Berga i compta amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música de Berga i la Cobla Ciutat de Berga.
  Publicat el 9/06/2017
  Berga repartirà els salts de Plens entre els membres de la comparsa i un sorteig públic que es farà el 13 de juny
  Després que l’Ajuntament de Berga decidís assumir la direcció de la comparsa dels Plens durant la propera Patum, una de les tasques que quedava per resoldre era la gestió del repartiment de salts. Per això, l’alcaldessa de Berga Montse Venturós i la regidora de Patum, Mònica Garcia, han anunciat aquesta tarda el procediment que es portarà a terme a l’hora de distribuir els 400 salts de Plens disponibles per a La Patum de 2017, amb caràcter excepcional. Finalment, el consistori ha optat per un sistema mixt basat en l’autogestió de salts per part dels membres de la comparsa i un sorteig obert que garanteixi una major accessibilitat i una distribució més equitativa.

  D’una banda, l’Ajuntament de Berga repartirà 220 salts entre la plantilla de la colla dels Plens, de manera que cadascun dels 22 titulars de la comparsa comptarà amb 10 salts per a repartir. D’aquesta manera, el consistori reconeix la responsabilitat i la implicació dels membres de la comparsa en les tasques tècniques i organitzatives que desenvolupen durant la festa, segons ha comentat l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós.

  D’altra banda, el consistori disposarà d’una borsa de 149 salts que els repartirà a través d’un sorteig públic en què hi podran participar totes aquelles persones majors de 16 anys que acreditin tenir capacitat jurídica a través del carnet d’identitat o del padró municipal. Segons, l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, “s’ha escollit un sistema que pugui garantir l’accés a aquelles persones que vulguin participar a la festa”. Els 31 salts restants, quedaran exclosos del sorteig, ja que corresponen als regidors de l’oposició (11), al personal del consistori (16) i a les parelles d’administradors d’enguany (4).

  Procés d’inscripció

  Per a participar en el sorteig dels salts de Plens es podrà fer a través de dues vies. D’una banda, les persones interessades podran adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Berga per a formular la seva petició sol·licitant una instància. D’altra banda, també s’oferirà la possibilitat de fer-ho de forma telemàtica, emplenant el formulari d’instància genèrica que trobaran al web oficial del consistori. Aquest document s’haurà d’acompanyar d’una fotocòpia del document d’identitat i en el cas dels menors a partir dels 16 anys, també serà necessari adjuntar l’autorització del tutor o tutora legal.

  http://www.ajberga.cat/perfil/berga/recursos/recursos/tr001_1_formulari_solicitud_instancia_generica_2.pdf

  El termini de presentació de les sol·licituds serà des del divendres, 9 de juny a la mitjanit, fins al dimarts, 13 de juny, a les 3 de la tarda. L’horari d’atenció al públic per a les persones que desitgin tramitar la petició de forma presencial serà: divendres, 9 de juny, de 9 del matí a 2 del migdia; dilluns, 12 de juny, de 9 del matí a 2 del migdia i de 5 a 7 de la tarda i dimarts, 13 de juny, de 9 del matí a 3 de la tarda. Un cop feta la inscripció, els participants rebran una còpia del document de sol·licitud amb un número corresponent al registre d’entrada de la seva petició. Es tracta d’un nombre de quatre xifres que serà el número que s’utilitzarà per assignar els salts mitjançant el sorteig.

  Cal destacar, però, que les inscripcions les haurà d’efectuar la persona interessada en obtenir un salt de Plens. Per tant, no es permetrà la inscripció de terceres persones. A més, cada sol·licitant només podrà realitzar una inscripció, de manera que la persona que formuli més d’una instància quedarà exclosa del sorteig a través de l’anul·lació automàtica de totes les peticions que hagi registrat. Tanmateix, després de la celebració del sorteig, es realitzarà el creuament de dades dels guanyadors del sorteig públic i del registre de saltadors de la comparsa dels Plens per tal d’evitar que les persones que hagin obtingut una plaça a través del sorteig, tinguin assignat també un salt per part de la comparsa.

  En cas que el nombre de sol·licituds sigui inferior al nombre de salts disponibles, es procedirà a l’assignació directa dels salts entre els sol·licitants. Els salts sobrants, es cediran a la comparsa per a què els puguin autogestionar de forma equitativa. Per últim, els participants, no podran escollir el salt, ja que aquest serà assignat a través del procediment establert en el sorteig.

  Descripció del procediment del sorteig

  El sorteig es realitzarà el dimarts, 13 de juny, a les 7 de la tarda a la sala de sessions de la casa consistorial. Per a fer-ho, es constituirà una Mesa de Sorteig formada per un representant de cada grup municipal de l’Ajuntament de Berga, un representant del Patronat Municipal de La Patum, la tècnica de Participació Ciutadana i l’alcaldessa de la ciutat. El sistema acordat pel repartiment de salts es dividirà en dues fases. En primer lloc, se sortejaran els dos salts del dijous, 15 de juny, en dues tandes de 37 salts cadascuna. Per a fer-ho, s’utilitzaran 10 boles numerades del 0 al 9. Aquestes boles s’introduiran en una bossa i posteriorment, se’n trauran 4 de forma consecutiva, d’un número corresponent al nombre de registre de la primera sol·licitud a l’últim referent a la petició de salts de Plens. La primera xifra extreta correspondrà a les unitats, la segona a les desenes, la tercera a les centenes i la quarta a les unitats de miler. En cas que el nombre de l’extracció de les boles no coincideixi amb el número de registre d’una instància sol·licitant d’un salt de Plens, es tindrà en compte el següent número registrat amb aquesta motivació. A partir d’aquest número es distribuiran els salts de Plens en ordenació consecutiva i ascendent.

  Posteriorment, es repetirà el procés per a repartir els salts corresponents al diumenge, 18 de juny. En aquest cas es faran dues extraccions per a repartir 37 places pel primer salt i 38 més pel segon salt de Plens de la nit. No obstant, a partir del número de registre més alt al qual s’hagi assignat un salt de Plens, s’iniciarà una llista de reposició per a cobrir les places vacants en cas que es produeixi la renuncia d’alguna de les persones que hagi obtingut un salt del sorteig o en cas de no complir algun dels requisits mínims per a efectuar el salt.

  El resultat del sorteig es farà públic a través del web de l’Ajuntament de Berga i del tauler d’anuncis el mateix dimarts, 13 de juny. A més, també es publicarà a les xarxes socials del consistori. Les renuncies dels salts podran efectuar-se fins el dimecres, 14 de juny, a les 3 de la tarda.

  Recollida del tiquet d’obtenció del salt

  Les persones que hagin obtingut un salt de Plens mitjançant el procediment del sorteig, hauran de personar-se juntament amb el seu acompanyant a la zona de vestidors de Plens, situada a la plaça de la Ribera. En funció del salt obtingut, caldrà presentar-s’hi el dijous o el diumenge, de 7 de la tarda a 9 del vespre. Allà, hauran de presentar el DNI per a confirmar les dades de les persones que hagin obtingut el salt. Posteriorment, se’ls hi l’entregarà el tiquet del salt (nominal i intransferible) que hauran de lliurar en el moment de la recollida del material per a fer el salt. Serà imprescindible aportar el DNI per a l’entrega del material, així com per a vestir-se. D’altra banda, no es permetrà l’intercanvi de salts entre les persones que hagin obtingut un salt per sorteig, ni tampoc es podrà cedir a terceres persones que no hagin fet la sol·licitud corresponent.

  Per últim, els vestidors de Plens tindran potestat per a retirar el salt a les persones que no estiguin en condicions òptimes d’efectuar el salt, per efecte del consum d’alcohol i d’altres drogues. Així, doncs, els salts que per retirada o per falta d’assistència hagin quedat vacants, podran ser assignats pels membres de la comparsa a les persones que així ho sol·licitin en aquell mateix moment, a la zona de vestidors.

  Finalment, qualsevol situació que pugui generar algun dubte serà resolta per la Mesa del Sorteig o per l’Ajuntament de Berga. Cal destacar que la participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases i totes aquelles instàncies que no vagin acompanyades de la documentació requerida quedaran excloses del sorteig.
  Publicat el 8/06/2017
  La Patum reforçarà les mesures de seguretat i intensificarà els controls en els accessos a la plaça de Sant Pere
  La Patum és una festa multitudinària i durant els dies de celebració del Corpus la ciutat multiplica gairebé per sis el nombre d’habitants. Per això, l’Ajuntament i els cossos d’emergències estan treballant per a garantir la seguretat i el bon funcionament de la festa, que es farà del 14 al 18 de juny a la capital berguedana.

  Control dels accessos a la plaça de St. Pere

  Durant la roda de premsa de presentació de les novetats de La Patum d’enguany, la sergent en cap de la Policia Local, Josefina Vizuete, ha anunciat les mesures de seguretat que es portaran a terme durant la celebració. En primer lloc, Vizuete ha destacat l’increment del control en tots els accessos de la plaça de Sant Pere per evitar l’entrada de motxilles i altres objectes que puguin entorpir el desenvolupament de la festa. Aquesta mesura respon al nivell d’alerta antiterrorista amb què es troba el país i també a pal·liar les dificultats que tenen algunes comparses alhora de desenvolupar els seus balls. A més, la responsable del cos policial ha recordat la prohibició de la venda de begudes en envasos de vidre durant els dies de Patum, així com la prohibició d’accedir a la plaça de Sant Pere amb vidre i la recomanació expressa de no dur plàstics ni llaunes. D’altra banda, també ha comentat la necessitat que les persones que participin a la festa ho facin amb la indumentària i el calçat adequat per evitar cremades i altres incidències que es puguin ocasionar durant els salts de Patum.

  Pel que fa a les activitats paral·leles, s’ha establert que l’horari de finalització dels concerts de divendres sigui a les 4 de la matinada, mentre que el concert de dissabte acabarà a les 6. Tanmateix, s’ha acordat que l’horari de tancament dels locals, les casetes, les parades i les atraccions de la fira sigui a les 6 de la matinada el dissabte i a les 5 la resta de dies.

  Dispositiu de seguretat i restriccions de trànsit

  Els agents dels Mossos d’Esquadra s’encarregaran de realitzar el control de vehicles en els diferents accessos de la ciutat i també realitzaran els controls d’alcoholèmia per evitar riscos en la conducció dels assistents a la festa. El dispositiu de la policia autonòmica comptarà amb un desplegament de gairebé un centenar d’agents diaris que vetllaran per la seguretat de la festa, juntament amb la resta d’agents de la Policia Local, Protecció Civil, Seguretat Privada, Bombers i Creu Roja.

  Com és habitual, durant La Patum es produiran algunes alteracions en el trànsit de la ciutat que afectarà la zona del casc antic i la zona on s’instal·len els firaires. En aquest sentit, els vehicles que accedeixin a Berga per l’entrada centre hauran de fer la rotonda de la plaça de Gernika i podran circular pel lateral dret del passeig Vila de Casserres fins arribar a la rotonda de l’ambulatori. Allà, els cotxes només podran circular en sentit ascendent en direcció al carrer de Quim Serra. També es tallarà el pas de vehicles a l’encreuament del carrer Gran Via amb Lluís Millet i a la plaça Viladomat amb la carretera de Ribes. A més, també es prohibirà l’estacionament en els carrers i places que formen part del recorregut dels passacarrers per evitar danys als cotxes, tenint en compte el volum de gent que participa en les passades de dimecres i dissabte.

  D’altra banda, també s’intensificaran les inspeccions dels establiments que durant els dies de Patum obren de forma esporàdica, sense permís i que actuen com a bars sense tenir la corresponent llicència. Davant de la impossibilitat jurídica de clausurar aquests establiments, s’obriran expedients sancionadors als locals que incompleixin la normativa.

  Per últim, la cap de la Policia Local ha recordat que l’acampada estarà prohibida en tot el terme municipal de Berga durant els dies de celebració de La Patum.

  Millores en els protocols de seguretat durant el desenvolupament de la Patum

  La regidora de Patum de l’Ajuntament de Berga, Mònica Garcia, ha explicat algunes de les millores que es portaran a terme en relació als protocols de seguretat durant els salts de Patum efectuats a la plaça de Sant Pere. En primer lloc, ha comentat que es mantindrà el grup assessor d’experts format per membres dels cossos de seguretat i emergències i pels tècnics de l’Ajuntament a l’hora de controlar el desenvolupament dels salts de Plens. Els membres d’aquest grup s’ubicaran a la segona planta de l’edifici per a tenir una visió global de la plaça que els permeti detectar situacions de risc durant els salts.

  D’altra banda, la regidora també ha comentat la possibilitat de crear una comissió similar per analitzar els factors d’alerta que permetin millorar els protocols que cal seguir en situacions de perill a través del visionat de material audiovisual enregistrat durant La Patum. Aquesta proposta va sorgir durant la reunió dels cossos d’emergència que es va fer el dimarts passat i s’estudiarà la seva implementació de cara a la propera edició de la festa. Mònica Garcia ha remarcat que es tracta d’una proposta que no és ferma, però que caldrà valorar per saber si es pot portar a terme o no.

  La regidora de Patum també ha esmentat canvis en les comunicacions de les incidències dels serveis mèdics. En aquest cas, s’han establert unes franges horàries vinculades als actes principals de la festa. D’aquesta manera, ha dit, “el recull de dades serà més exhaustiu i ens permetrà saber quin tipus d’incidències es produeixen en els passacacrres o en les activitats d’oci nocturn”. Un cop finalitzada La Patum, el buidatge de les dades serà útil per efectuar estudis que puguin facilitar les tasques de planificació dels serveis d’emergències, així com per implantar mesures preventives i establir uns protocols d’actuació més efectius.

  Passacarrers i distribució dels lavabos químics

  Els recorreguts de La Patum d’aquest any es mantenen pràcticament igual que l’any passat, de manera que el dimecres hi haurà salts davant dels domicilis dels representants locals i dissabte es faran a les places i als domicilis dels administradors i les administradores. Enguany, però, les passades de tots dos dies arribaran fins a la cruïlla del carrer del Roser amb la carretera de Sant Fruitós i no s’allargaran fins a la residència de Sant Bernabé.

  D’altra banda, el nou emplaçament de les activitats musicals de divendres i dissabte, han produït canvis en la ubicació dels lavabos químics. Concretament, hi haurà tretze punts distribuïts entre les zones del casc antic, el passeig de la Indústria i el passeig de la Pau. Així, ha dit Garcia, “es contribuirà a mantenir la ciutat més neta durant els dies de la festa, ja que hi havia algunes mancances d’aquest servei en determinades zones com per exemple, el barri vell”.
  Publicat el 3/06/2017
  L’Ajuntament de Berga convoca la 2a edició del Concurs de bandes i grups musicals per actuar al concert de dissabte de Patum de 2018
  Berga obre les inscripcions per accedir a les places d’administradors i administradores de La Patum de 2018
  S’obre el termini d’inscripció per formar part de l’organització del concert jove de dissabte de Patum de 2018
  Han col·laborat desinteresadament entre altres:
  Salvador Vinyes - Anna Parcerisa - Berta Francàs - Albert Rumbo - Ma Dolors Santandreu - Jordi
  Cohen - Foto Luigi - Toni Sales - Sílvia Massana - Mireia Ferran - Jordi Plana - Antònia Prat
  Pascal Hanrion - KAP
  Les despeses tècniques de la web (Informat Picas-Prat, SL),
  s'han pogut assumir gràcies a l'aportació de l'Associació La Patum Productors.
  Traductors: Steve Pepper, Jaume Fígols