Un dels elements més primitius de La Patum
Les Guites
Antigament també se l’havia anomenat Mulassa, Mulafera i Mulaguita. És un dels elements més antics i singulars de la celebració. És, juntament amb els Plens, un dels personatges únics al món ja que la seva forma arcaica de mulassa forma part d’un element únic dins el bestiari festiu de l’Estat espanyol i mundial.
Tradicionalment només n’hi havia una, la Guita Grossa, de la qual en tenim constància des del 1621.
Les guites són l’element de La Patum que menys ha canviat des dels orígens i que conserva unes formes més primitives. Tot i que no hagi canviat en la forma, sí que ho ha fet en el nombre de persones que la porten, els guitaires. Fins a inicis del segle XIX eren únicament dues persones les encarregades de portar la Guita. Aquest nombre es va anar incrementant i, actualment, els guitaires són 28 que acompanyen la Guita Grossa i 16 que acompanyen la Xica.
El canvi més important que ha patit aquesta comparsa al llarg de la seva història ha estat la introducció de la Guita Xica, popularment coneguda com a Boja, l’any 1890, en ple procés de potenciació de la Patum. Nasqué al carrer de les Canals (avui de Marcel.lí Buxadé), en una de les tantes patums de barri que es feien aquella època. Aquell any, després de demanar el corresponent permís a l’Ajuntament de Berga, va sortir a la plaça per sorpresa. La sensació que va causar entre els berguedans fou suficientment bona perquè s’acceptés i passés a formar part de La Patum, al costat de la Guita Grossa.
Les Guites són l’única comparsa de La Patum que continuen saltant exclusivament al so del Tabal. Tot i haver passat més de 400 anys des de la primera notícia que tenim de la Guita, el salt es creu que es manté com en els seus orígens.
Han col·laborat desinteresadament entre altres:
Salvador Vinyes - Anna Parcerisa - Berta Francàs - Albert Rumbo - Ma Dolors Santandreu - Jordi
Cohen - Foto Luigi - Toni Sales - Sílvia Massana - Mireia Ferran - Jordi Plana - Antònia Prat
Pascal Hanrion - KAP
Les despeses tècniques de la web (Informat Picas-Prat, SL),
s'han pogut assumir gràcies a l'aportació de l'Associació La Patum Productors.
Traductors: Steve Pepper, Jaume Fígols